Home

Laatste Nieuws

Alblasserdam, 13 januari 2021.

Beste sport(ieve) vrienden !

We beginnen 2021 natuurlijk met het belangrijkste ! Wij wensen jullie allemaal een goede gezondheid, plezier in onze mooie sport en een fantastische kweek !

  • Terugkijkend op 2020 dan moeten we helaas concluderen dat het voor onze activiteit in de sport een dramatisch jaar is geworden, wel vluchten maar nauwelijks gezelligheid of contactmogelijkheden. Dat geldt ook voor ons prachtige evenement. Slechts de helft van de duiven konden we plaatsen en dus ook maar de helft van de prijzen was te verdienen.
  • Dat brengt ons direct bij de gisteren door onze regering afgekondigde maatregelen. De verlenging van de opgelegde beperkingen dwingt ons helaas om onze prachtige en zo succesvolle Golden Classic  ringenrace   voor 2021 te moeten uitstellen.
  • De teleurstelling is groot, zeker bij ons bestuur !! Maar door de Coronapandemie die ons allemaal diep raakt zien we jammer genoeg geen kans dit prachtige hoogtepunt in de duivensport in Nederland op een verantwoorde manier te organiseren.
  • We hadden alles al bijna gereed voor de verzending, gelukkig kunnen we onze kosten nog enigszins beperken !
  • Maar wij zouden u liever willen meenemen in onze positieve benadering en denken. Iets wat in 16 jaar tot een uniek en prachtig onderdeel van onze duivensport is uitgegroeid heffen we niet op maar stellen we een jaar uit. Deze teleurstelling komen we met elkaar ook wel weer te boven.
  • Uw naam, adres en mail bewaren we zorgvuldig. Volgend jaar, rond deze tijd ontvangt u van ons weer 2 ringen (en zij die ze al betaald hebben gratis). Het is aan u om de kwaliteit van de door u te leveren jonge duiven nog beter te laten zijn !
  • Geen enkel evenement in Nederland kent een zo hoge kwaliteit aan deelnemers !! Echte Kampioenen, Olympiadegangers en Nationale Overwinnaars. Mede dank zij hen is het uitgegroeid tot het huidige succes ! Wat te denken van namen als o.a.; Verkerk Pigeons, comb. Lin, Peter v.d. Merwe, Danny v.d. Vrede, Loet de Groot, Gert den Houdijker, Gebr. Dekker, P.C. (Peet) van Gelder, comb. B. & W. en in België; Fam. Baertsoen, Broeckx, Albert Derwa, Dirk van Dijck, Danny van Dijck, Rik Hermans, Eddy Janssens, Bosmans – Leekens, Bart & Nance van Oeckel, enz. Het is maar een greep !
  • Wat we ook niet mogen vergeten is dat de kopers van al die duiven, in de 5 samenspelen onmiskenbaar een geweldige kwaliteitsverbetering op hun hokken hebben bereikt.

Het spijt ons oprecht maar nood breekt wet !  Volgend jaar kunt u op ons rekenen, probeer gezond te blijven tot die tijd en benut elk moment om van onze sport te genieten !

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Wim  Vos  secretaris